שטיח-טלי-גוונים-חמים-פרט.

שטיח טלי, גוונים חומים, רביעיה- פרט מתוך.

שטיח טלי, גוונים חומים, רביעיה- פרט מתוך.

השארת תגובה