פסוק מהתנך לישוב שכניה-שלט כניסה

שלט כניסה לישוב שכניה- פרט של הפסוק מהמקורות בו מוזכרת המילה שכניה

שלט כניסה לישוב שכניה- פרט של הפסוק מהמקורות בו מוזכרת המילה שכניה

השארת תגובה