אריחים מצוירי- מסגרת מסביב למראת מקלחת

ענף של גפן מתפתל עם צפורים מסביב למראת מקלחת גדולה

השארת תגובה