עלי גפן עם אשכול ענבים

ענף של גפן עם אשכול ענבים תלוי ויורד מן המסגרת

ניתן למקם את אשכול הענבים במקומות שונים.

תוכלו לבחור לכם את צורת האותיות שתרצו (פונט) האם דפוס? האם כתב יד?
אפשר לכתוב רק שם משפחה ואפשר עוד מילה או שתיים- על יותר מזה כדאי להתיעץ.


10
SA32

איפוס בחירה

כיתוב

מה תרצה לכתוב על השלט?

פונט * 

בחר פונט

כמות
מחיר:
235620